Edycja słownika

Edycja wyrażeń dla konwersji języka chińskiego.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


Ikona notatki

To okno umożliwia edycję, dodawanie i usuwanie wpisów ze słownika konwersji. Ścieżka do pliku słownika konwersji to user/wordbook/commonterms.ctd. Nie można usunąć pozycji standardowo znajdujących się w tym pliku.


Tradycyjny chiński na uproszczony chiński

Konwertuje tradycyjny chiński na uproszczony chiński.

Uproszczony chiński na tradycyjny chiński

Konwertuje uproszczony chiński na tradycyjny chiński.

Mapowanie odwrotne

Automatycznie dodaje odwrotny kierunek mapowania dla każdej wprowadzonej przez użytkownika modyfikacji listy.

Wyrażenie

Wpisz tekst, który ma zostać zastąpiony wyrażeniem z pola Mapowanie.

Mapowanie

Wpisz tekst, który zastąpić wyrażenie.

Właściwość

Określa kategorię wybranej pozycji.

Dodaj

Dodaje wyrażenie do słownika konwersji. Jeśli wyrażenie znajduje się już w słowniku, nowy termin otrzymuje pierwszeństwo.

Modyfikuj

Zapisuje zmodyfikowaną pozycję w pliku bazy danych.

Usuń

Usuwa wybrany wpis użytkownika ze słownika.

Prosimy o wsparcie!