Konwersja języka chińskiego

Converts the selected Chinese text from one Chinese writing system to the other. If no text is selected, the entire document is converted. You can only use this command if you enable Asian language support in - Language Settings - Languages.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion. Asian language support must be enabled.


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

Konwertuje tekst w zapisie tradycyjnym na chiński uproszczony. Kliknij przycisk OK, aby skonwertować zaznaczony tekst. W przypadku niezaznaczenia fragmentu tekstu konwertowany jest cały dokument.

Simplified Chinese to traditional Chinese

Tłumaczy tekst w zapisie uproszczonym na chiński tradycyjny. Kliknij przycisk OK, aby przetłumaczyć zaznaczony tekst. W przypadku niezaznaczenia fragmentu tekstu tłumaczony jest cały dokument.

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

Konwertuje słowa znajdujące się na liście typowych wyrażeń, które zawierają co najmniej dwa znaki. Tekst pozostający po przejrzeniu listy konwertowany jest znak po znaku.

Edycja wyrażeń

Otwiera okno dialogowe Edycja słownika, w którym można edytować listę terminów konwersji.

Please support us!