Konwersja języka chińskiego

Konwertuje wybrany chiński tekst z jednego chińskiego systemu pisma na inny. Jeśli żaden tekst nie zostanie zaznaczony, cały dokument zostanie przekonwertowany. Możesz użyć tego polecenia tylko wtedy, gdy włączysz obsługę języków azjatyckich w - Ustawienia języka - Języki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Język - Konwersja języka chińskiego. Musi być włączona obsługa języków azjatyckich.


Kierunek konwersji

Wybierz kierunek konwersji.

Tradycyjny chiński na chiński uproszczony

Konwertuje tekst w zapisie tradycyjnym na chiński uproszczony. Kliknij przycisk OK, aby skonwertować zaznaczony tekst. W przypadku niezaznaczenia fragmentu tekstu konwertowany jest cały dokument.

Uproszczony chiński na tradycyjny chiński

Tłumaczy tekst w zapisie uproszczonym na chiński tradycyjny. Kliknij przycisk OK, aby przetłumaczyć zaznaczony tekst. W przypadku niezaznaczenia fragmentu tekstu tłumaczony jest cały dokument.

Popularne wyrażenia

Popularne wyrażenia to słowa, które mają to samo znaczenie w tradycyjnym i uproszczonym języku chińskim, ale są pisane różnymi znakami.

Tłumacz popularne wyrażenia

Konwertuje słowa znajdujące się na liście typowych wyrażeń, które zawierają co najmniej dwa znaki. Tekst pozostający po przejrzeniu listy konwertowany jest znak po znaku.

Edycja wyrażeń

Otwiera okno dialogowe Edycja słownika, w którym można edytować listę terminów konwersji.

Prosimy o wsparcie!