Język

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie poleceń odnoszących się do określonego języka.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Język.

Z interfejsu z kartami:

W menu Recenzja karty Recenzja wybierz jedno z poleceń językowych.

Z pasków narzędzi:

Ikona zarządzania językiem

Zarządzaj językiem


Konwersja hangul/hanja

Konwertuje zaznaczony tekst koreański z hangul na hanja lub z hanja na hangul. Polecenie menu można wywołać tylko wtedy, gdy włączysz obsługę języków azjatyckich w - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne i jeśli zaznaczony jest tekst sformatowany w języku koreańskim.

Konwersja języka chińskiego

Konwertuje zaznaczony chiński tekst z jednego chińskiego systemu pisma na inny. Jeśli żaden tekst nie zostanie zaznaczony, cały dokument zostanie przekonwertowany. Możesz użyć tego polecenia tylko wtedy, gdy włączysz obsługę języków azjatyckich w - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Wyrazy bliskoznaczne

Otwiera okno dialogowe, w którym bieżący wyraz jest zastępowany synonimem lub określeniem pokrewnym.

Więcej słowników Online

W domyślnej przeglądarce internetowej otwiera stronę z rozszerzeniami słowników.

Prosimy o wsparcie!