Język

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie poleceń odnoszących się do określonego języka.

Konwersja Hangul/Hanja

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Language Settings - Languages, and if a text formatted in Korean language is selected.

Konwersja języka chińskiego

Converts the selected Chinese text from one Chinese writing system to the other. If no text is selected, the entire document is converted. You can only use this command if you enable Asian language support in - Language Settings - Languages.

Wyrazy bliskoznaczne

Otwiera okno dialogowe, w którym bieżący wyraz jest zastępowany synonimem lub określeniem pokrewnym.

Więcej słowników Online

W domyślnej przeglądarce internetowej otwiera stronę z rozszerzeniami słowników.

Prosimy o wsparcie!