Spelling

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Spelling.

Klawisz F7

On the Standard bar, click

Icon

Spelling


Sprawdzanie pisowni rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i przebiega do końca dokumentu lub zaznaczenia. Następnie można wybrać kontynuację sprawdzania pisowni od początku dokumentu.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Spelling errors are underlined in red, grammar errors in blue.

Język tekstu

Określa język używany podczas sprawdzania pisowni.

Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka

Not in Dictionary

Wyświetla zdanie z wyróżnionym błędnie napisanym wyrazem. Należy edytować wyraz lub zdanie albo kliknąć jedną z propozycji wyświetlonych w polu tekstowym poniżej.

Ignoruj

Pomija nieznany wyraz i kontynuuje sprawdzanie pisowni.

note

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Ignoruj wszystko

Kontynuuje sprawdzanie pisowni, pomijając wszystkie wystąpienia nieznanego wyrazu w bieżącej sesji LibreOffice.

Ignore Rule

Appears when checking grammar. Click to ignore the suggested grammatical change.

Dodaj do słownika

Dodaje nieznany wyraz do słownika użytkownika.

tip

To add a new dictionary, press Options, then press New. After LibreOffice is restarted, multiple user-defined dictionaries are shown when Add to Dictionary is pressed. Select which dictionary should receive the added word.


Sugestie

Wyświetla listę propozycji zastąpienia błędnie napisanego wyrazu. Należy zaznaczyć wybrany wyraz, a następnie kliknąć przycisk Popraw lub Popraw wszystkie.

Popraw

Zamienia nieznany wyraz na bieżącą propozycję. W przypadku wprowadzenia zmian poza błędnym wyrazem zamieniane jest całe zdanie.

Popraw wszystkie

Zamienia wszystkie wystąpienia nieznanego wyrazu na bieżącą propozycję.

Check grammar

Enable to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

Opcje

Otwiera okno dialogowe, które umożliwia wybranie słowników użytkownika i ustawienie zasad sprawdzania pisowni.

Cofnij

Kliknij, aby cofnąć ostatnią zmianę wprowadzoną w bieżącym zdaniu. Kliknij, aby cofnąć poprzednią zmianę wprowadzoną w tym zdaniu.

Please support us!