Atrybuty tekstu

Ustawia wygląd i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - .


To polecenie jest dostępne tylko po zaznaczeniu obiektu tekstowego lub rysunkowego.

Tekst

Ustawia układ i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Animacja tekstu

Dodaje efekt animacji do tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!