Rozłóż zaznaczenie

Rozkłada trzy lub więcej zaznaczonych obiektów równomiernie wzdłuż osi poziomej lub pionowej. Możesz także równomiernie rozłożyć odstępy między obiektami.

Aby wykonać tę operację...

Zaznacz trzy lub więcej obiektów i

Wybierz Kształt - Rozłóż zaznaczenie (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozłóż zaznaczenie (LibreOffice Impress).

Ikona rozkładania

Rozłóż


Punktem odniesienia przy rozmieszczaniu są obiekty znajdujące się w najbardziej skrajnym położeniu.

Oryginalna dystrybucja obiektów

Poziomo

Określa rozstawienie wybranych obiektów w poziomie.

Poziomo w lewo

Rozmieszcza zaznaczone obiekty, tak aby lewe krawędzie obiektów były równomiernie oddalone od siebie.

Rozmieszczenie obiektów w poziomie w lewo

Poziomo do środka

Rozmieszcza zaznaczone obiekty w taki sposób, aby poziome środki obiektów były równomiernie oddalone od siebie.

Rozmieszczenie obiektów poziomo do środka

Odstępy w poziomie

Rozmieszcza zaznaczone obiekty w poziomie, dzięki czemu obiekty są równomiernie oddalone od siebie.

Rozmieszcza obiekty równomiernie w poziomie

Poziomo w prawo

Rozmieszcza zaznaczone obiekty, tak aby prawe krawędzie obiektów były równomiernie oddalone od siebie.

Rozłożenie obiektów poziomo do prawej

Pionowo

Określa rozstawienie wybranych obiektów w pionie.

Pionowo do góry

Rozmieszcza zaznaczone obiekty, tak aby górne krawędzie obiektów były równomiernie oddalone od siebie.

Rozłożenie obiektów pionowo do góry

Pionowo do góry

Rozmieszcza zaznaczone obiekty w taki sposób, aby pionowe środki obiektów były równomiernie oddalone od siebie.

Rozmieszcza obiekty pionowo do środka

Odstępy w pionie

Rozmieszcza zaznaczone obiekty w pionie, dzięki czemu obiekty są równomiernie oddalone od siebie.

Rozmieszcza obiekty równomiernie pionowo

Pionowo do dołu

Rozmieszcza zaznaczone obiekty, tak aby dolne krawędzie obiektów były równomiernie oddalone od siebie.

Rozmieszcza obiekty pinowo do dołu

Prosimy o wsparcie!