Materiał

Zmienia kolory zaznaczonego obiektu 3D.

Ikona materiału

Materiał

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierz kartę Efekty 3D - Materiał.


Materiał

Przypisuje gotowy schemat kolorów lub pozwala utworzyć własny.

Ulubione

Wybierz gotowy schemat kolorów lub Użytkownika, aby określić schemat niestandardowy.

Kolor obiektu

Określa kolor, który ma zostać zastosowany do obiektu.

Wybierz kolor w oknie dialogowym kolorów

LibreOffice umożliwia definiowanie niestandardowych kolorów za pomocą dwuwymiarowej grafiki i numerycznego wykresu gradientu w oknie dialogowym Wybierz kolor.

Ikona

Kliknij przycisk Okno dialogowe kolorów na karcie Oświetlenie w oknie dialogowym Efekty 3D.

Kolor oświetlenia

Określa kolor oświetlenia obiektu.

Wybierz kolor w oknie dialogowym kolorów

LibreOffice umożliwia definiowanie niestandardowych kolorów za pomocą dwuwymiarowej grafiki i numerycznego wykresu gradientu w oknie dialogowym Wybierz kolor.

Ikona

Kliknij przycisk Okno dialogowe kolorów na karcie Oświetlenie w oknie dialogowym Efekty 3D.

Błyszczący punkt

Ustawia właściwości odbicia światła dla zaznaczonego obiektu.

Kolor

Określa kolor światła odbijanego przez obiekt.

Wybierz kolor w oknie dialogowym kolorów

LibreOffice umożliwia definiowanie niestandardowych kolorów za pomocą dwuwymiarowej grafiki i numerycznego wykresu gradientu w oknie dialogowym Wybierz kolor.

Ikona

Kliknij przycisk Okno dialogowe kolorów na karcie Oświetlenie w oknie dialogowym Efekty 3D.

Intensywność

Określa intensywność efektu błyszczącego punktu.

Zastosuj

Kliknij tutaj, aby zastosować właściwości pokazane w oknie dialogowym do wybranego obiektu.

Ikona stosowania

Zastosuj

Aktualizuj

Kliknij tutaj, aby wyświetlić w oknie dialogowym wszystkie właściwości zaznaczonego obiektu.

Ikona aktualizacji

Aktualizuj

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Konwertuj na 3D

Użyj tej ikony, aby przekonwertować wybrany obiekt 2D na obiekt 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwersji na 3D

Konwertuj na 3D

Konwertuj na obiekt obrotowy

Kliknij tutaj, aby przekonwertować zaznaczony obiekt 2D na obiekt obrotowy 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt obrotowy 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwertowania na obiekt obrotowy

Konwertuj na obiekt obrotowy

Włącz/wyłącz perspektywę

Kliknij tutaj, aby włączyć lub wyłączyć widok perspektywiczny.

Ikona włączania/wyłączania perspektywy

Włącz/wyłącz perspektywę

Prosimy o wsparcie!