Tekstury

Ustawia właściwości tekstury powierzchni zaznaczonego obiektu trójwymiarowego. Funkcja ta dostępna jest tylko wówczas, gdy względem zaznaczonego obiektu zastosowana została tekstura powierzchni. Aby szybko zastosować teksturę powierzchni, otwórz Galerię, przytrzymaj wciśnięte klawisze Shift+, po czym przeciągnij obraz nad zaznaczony obiekt trójwymiarowy.

Icon Textures

Textures

Aby wykonać tę operację...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Textures tab.


Tekstury

Ustawia właściwości tekstur.

Typ

Ustawia właściwości kolorów tekstury.

Czarno-biały

Konwertuje teksturę do czerni i bieli.

Icon Black & White

Czarno-biały

Kolor

Konwertuje teksturę na kolorową.

Icon Color

Kolor

Tryb

Pokaż lub ukryj cieniowanie.

Tylko tekstura

Stosuje teksturę bez cieniowania.

Icon Only Texture

Tylko tekstura

Tekstura i cieniowanie

Stosuje teksturę z cieniowaniem. Aby określić opcje cieniowania tekstury, należy kliknąć przycisk Cieniowanie w oknie dialogowym.

Icon Texture and Shading

Tekstura i cieniowanie

Projekcja X

Określa ustawienia wyświetlania tekstury.

Według obiektu

Automatycznie dopasowuje teksturę w oparciu o kształt i rozmiar obiektu.

Icon Object-specific

Według obiektu

Równolegle

Nakłada teksturę równolegle do osi poziomej.

Icon

Równolegle

Kula

Owija oś poziomą wzoru tekstury wokół sfery.

Icon Circular

Kula

Projekcja Y

Kliknij odpowiednie przyciski, aby zdefiniować teksturę dla osi Y obiektu.

Według obiektu

Automatycznie dopasowuje teksturę w oparciu o kształt i rozmiar obiektu.

Icon Object-Specific

Według obiektu

Równolegle

Nakłada teksturę równolegle do osi pionowej.

Icon Parallel

Równolegle

Kula

Owija oś pionową wzoru tekstury wokół sfery.

Icon Circular

Kula

Filtr

Filtruje część 'szumu', który może wystąpić po nałożeniu tekstury na obiekt 3D.

Włącz/Wyłącz filtrowanie

Lekko rozmywa teksturę, aby usunąć niepożądane plamki.

Icon Filtering On/Off

Włącz/Wyłącz filtrowanie

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Convert to 3-D

Use this icon to convert a selected 2D object to a 3D object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Click here to convert a selected 2D object to a 3D rotation object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D rotation object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Prosimy o wsparcie!