Tekstury

Ustawia właściwości tekstury powierzchni zaznaczonego obiektu trójwymiarowego. Funkcja ta dostępna jest tylko wówczas, gdy względem zaznaczonego obiektu zastosowana została tekstura powierzchni. Aby szybko zastosować teksturę powierzchni, otwórz Galerię, przytrzymaj wciśnięte klawisze Shift+, po czym przeciągnij obraz nad zaznaczony obiekt trójwymiarowy.

Ikona tekstur

Tekstury

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierz kartę Efekty 3D - Tekstury.


Tekstury

Ustawia właściwości tekstur.

Typ

Ustawia właściwości kolorów tekstury.

Czarno-biały

Konwertuje teksturę do czerni i bieli.

Ikona czarni i bieli

Czarno-biały

Kolor

Konwertuje teksturę na kolorową.

Ikona koloru

Kolor

Tryb

Pokaż lub ukryj cieniowanie.

Tylko tekstura

Stosuje teksturę bez cieniowania.

Ikona tylko tekstury

Tylko tekstura

Tekstura i cieniowanie

Stosuje teksturę z cieniowaniem. Aby określić opcje cieniowania tekstury, należy kliknąć przycisk Cieniowanie w oknie dialogowym.

Ikona tekstury i cieniowania

Tekstura i cieniowanie

Projekcja X

Określa ustawienia wyświetlania tekstury.

Według obiektu

Automatycznie dopasowuje teksturę w oparciu o kształt i rozmiar obiektu.

Ikona według obiektu

Według obiektu

Równolegle

Nakłada teksturę równolegle do osi poziomej.

Ikona

Równolegle

Kula

Owija oś poziomą wzoru tekstury wokół sfery.

Ikona kuli

Kula

Projekcja Y

Kliknij odpowiednie przyciski, aby zdefiniować teksturę dla osi Y obiektu.

Według obiektu

Automatycznie dopasowuje teksturę w oparciu o kształt i rozmiar obiektu.

Ikona według obiektu

Według obiektu

Równolegle

Nakłada teksturę równolegle do osi pionowej.

Ikona równoległych

Równolegle

Kula

Owija oś pionową wzoru tekstury wokół sfery.

Ikona kuli

Kula

Filtr

Filtruje część 'szumu', który może wystąpić po nałożeniu tekstury na obiekt 3D.

Włącz/wyłącz filtrowanie

Lekko rozmywa teksturę, aby usunąć niepożądane plamki.

Ikona włączania/wyłączania filtrowania

Włącz/wyłącz filtrowanie

Zastosuj

Kliknij tutaj, aby zastosować właściwości pokazane w oknie dialogowym do wybranego obiektu.

Ikona stosowania

Zastosuj

Aktualizuj

Kliknij tutaj, aby wyświetlić w oknie dialogowym wszystkie właściwości zaznaczonego obiektu.

Ikona aktualizacji

Aktualizuj

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Konwertuj na 3D

Użyj tej ikony, aby przekonwertować wybrany obiekt 2D na obiekt 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwersji na 3D

Konwertuj na 3D

Konwertuj na obiekt obrotowy

Kliknij tutaj, aby przekonwertować zaznaczony obiekt 2D na obiekt obrotowy 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt obrotowy 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwertowania na obiekt obrotowy

Konwertuj na obiekt obrotowy

Włącz/wyłącz perspektywę

Kliknij tutaj, aby włączyć lub wyłączyć widok perspektywiczny.

Ikona włączania/wyłączania perspektywy

Włącz/wyłącz perspektywę

Prosimy o wsparcie!