Oświetlenie

Określa źródło światła dla wybranego obiektu 3D.

Icon Illumination

Illumination

Aby wykonać tę operację...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Illumination tab.


Oświetlenie

Umożliwia określenie źródła światła padającego na obiekt wraz z jego kolorem i kolorem światła otaczającego. Można zdefiniować do ośmiu różnych źródeł światła.

Źródło światła

Kliknij dwukrotnie, aby włączyć źródło światła, a następnie wybierz z listy jego kolor. Kolor otaczającego światła można także ustawić, wybierając odpowiednie ustawienie w polu Światło otaczające. Naciśnięcie klawisza spacji pozwala włączać i wyłączać źródło światła.

Icon Light is on

Światło włączone

Icon Light is off

Światło wyłączone

Wybór kolorów

Wybór koloru bieżącego źródła światła.

Wybierz kolor w oknie dialogowym kolorów

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Icon

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.

Światło otaczające

Wybór kolorów

Wybór koloru światła otaczającego.

Wybierz kolor w oknie dialogowym kolorów

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Icon

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.

Podgląd

Wyświetla podgląd zmian koloru źródła światła.

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Convert to 3-D

Use this icon to convert a selected 2D object to a 3D object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Click here to convert a selected 2D object to a 3D rotation object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D rotation object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Prosimy o wsparcie!