Oświetlenie

Określa źródło światła dla wybranego obiektu 3D.

Ikon oświetlenia

Oświetlenie

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierz kartę Efekty 3D - Oświetlenie.


Oświetlenie

Umożliwia określenie źródła światła padającego na obiekt wraz z jego kolorem i kolorem światła otaczającego. Można zdefiniować do ośmiu różnych źródeł światła.

Źródło światła

Kliknij dwukrotnie, aby włączyć źródło światła, a następnie wybierz z listy jego kolor. Kolor otaczającego światła można także ustawić, wybierając odpowiednie ustawienie w polu Światło otaczające. Naciśnięcie klawisza spacji pozwala włączać i wyłączać źródło światła.

Ikona włączonego światła

Światło włączone

Ikona wyłączonego światła

Światło wyłączone

Wybór kolorów

Wybór koloru bieżącego źródła światła.

Wybierz kolor w oknie dialogowym kolorów

LibreOffice umożliwia definiowanie niestandardowych kolorów za pomocą dwuwymiarowej grafiki i numerycznego wykresu gradientu w oknie dialogowym Wybierz kolor.

Ikona

Kliknij przycisk Okno dialogowe kolorów na karcie Oświetlenie w oknie dialogowym Efekty 3D.

Światło otaczające

Wybór kolorów

Wybór koloru światła otaczającego.

Wybierz kolor w oknie dialogowym kolorów

LibreOffice umożliwia definiowanie niestandardowych kolorów za pomocą dwuwymiarowej grafiki i numerycznego wykresu gradientu w oknie dialogowym Wybierz kolor.

Ikona

Kliknij przycisk Okno dialogowe kolorów na karcie Oświetlenie w oknie dialogowym Efekty 3D.

Podgląd

Wyświetla podgląd zmian koloru źródła światła.

Zastosuj

Kliknij tutaj, aby zastosować właściwości pokazane w oknie dialogowym do wybranego obiektu.

Ikona stosowania

Zastosuj

Aktualizuj

Kliknij tutaj, aby wyświetlić w oknie dialogowym wszystkie właściwości zaznaczonego obiektu.

Ikona aktualizacji

Aktualizuj

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Konwertuj na 3D

Użyj tej ikony, aby przekonwertować wybrany obiekt 2D na obiekt 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwersji na 3D

Konwertuj na 3D

Konwertuj na obiekt obrotowy

Kliknij tutaj, aby przekonwertować zaznaczony obiekt 2D na obiekt obrotowy 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt obrotowy 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwertowania na obiekt obrotowy

Konwertuj na obiekt obrotowy

Włącz/wyłącz perspektywę

Kliknij tutaj, aby włączyć lub wyłączyć widok perspektywiczny.

Ikona włączania/wyłączania perspektywy

Włącz/wyłącz perspektywę

Prosimy o wsparcie!