Cieniowanie

Ustawia opcje cienia i cieniowania dla zaznaczonego obiektu 3D.

Ikona cieniowania

Cieniowanie

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierz kartę Efekty 3D - Cieniowanie.


Cieniowanie

Określa typ cieniowania zaznaczonego obiektu 3D.

Tryb

Określa metodę cieniowania do użycia. Płaskie cieniowanie przypisuje pojedynczy kolor jednemu wielokątowi na powierzchni obiektu. Cieniowanie Gouraud'a łączy kolory różnych wielokątów. Cieniowanie Phong'a uśrednia kolor każdego piksela na podstawie kolorów otaczających pikseli i wymaga najwięcej mocy obliczeniowej.

Cień

Dodaje lub usuwa cień z zaznaczonego obiektu 3D.

Ikona

Włącz/wyłącz cieniowanie 3D

Pochylenie powierzchni

Określa kąt rzucania cienia - od 0 do 90 stopni.

Kamera

Określa opcje kamery dla zaznaczonego obiektu 3D.

Odległość

Określa odległość między kamerą a środkiem zaznaczonego obiektu.

Ogniskowa

Określa długość ogniskowej kamery. Małe wartości odpowiadają soczewkom typu "rybie oko", a duże teleobiektywom.

Zastosuj

Kliknij tutaj, aby zastosować właściwości pokazane w oknie dialogowym do wybranego obiektu.

Ikona stosowania

Zastosuj

Aktualizuj

Kliknij tutaj, aby wyświetlić w oknie dialogowym wszystkie właściwości zaznaczonego obiektu.

Ikona aktualizacji

Aktualizuj

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Konwertuj na 3D

Użyj tej ikony, aby przekonwertować wybrany obiekt 2D na obiekt 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwersji na 3D

Konwertuj na 3D

Konwertuj na obiekt obrotowy

Kliknij tutaj, aby przekonwertować zaznaczony obiekt 2D na obiekt obrotowy 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt obrotowy 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwertowania na obiekt obrotowy

Konwertuj na obiekt obrotowy

Włącz/wyłącz perspektywę

Kliknij tutaj, aby włączyć lub wyłączyć widok perspektywiczny.

Ikona włączania/wyłączania perspektywy

Włącz/wyłącz perspektywę

Prosimy o wsparcie!