Cieniowanie

Ustawia opcje cienia i cieniowania dla zaznaczonego obiektu 3D.

Icon Shading

Shading

Aby wykonać tę operację...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Shading tab.


Cieniowanie

Określa typ cieniowania zaznaczonego obiektu 3D.

Tryb

Określa metodę cieniowania do użycia. Płaskie cieniowanie przypisuje pojedynczy kolor jednemu wielokątowi na powierzchni obiektu. Cieniowanie Gouraud'a łączy kolory różnych wielokątów. Cieniowanie Phong'a uśrednia kolor każdego piksela na podstawie kolorów otaczających pikseli i wymaga najwięcej mocy obliczeniowej.

Cień

Dodaje lub usuwa cień z zaznaczonego obiektu 3D.

Icon

Włącz/Wyłącz cieniowanie 3D

Pochylenie powierzchni

Określa kąt rzucania cienia - od 0 do 90 stopni.

Kamera

Określa opcje kamery dla zaznaczonego obiektu 3D.

Odległość

Określa odległość między kamerą a środkiem zaznaczonego obiektu.

Ogniskowa

Określa długość ogniskowej kamery. Małe wartości odpowiadają soczewkom typu "rybie oko", a duże teleobiektywom.

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Convert to 3-D

Use this icon to convert a selected 2D object to a 3D object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Click here to convert a selected 2D object to a 3D rotation object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D rotation object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Please support us!