Geometria

Zmienia kształt zaznaczonego obiektu 3D. Modyfikacja kształtu obiektu 3D jest możliwa tylko w przypadku obiektów utworzonych poprzez konwersję obiektów 2D. Aby dokonać konwersji obiektu 2D na obiekt 3D, należy zaznaczyć obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Konwertuj - Na 3D lub Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D.

Geometry Icon

Geometry

Aby wykonać tę operację...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Geometry tab.


Geometria

Określ właściwości kształtu zaznaczonego obiektu 3D.

Zaokrąglone krawędzie

Określa wartość zaokrąglenia narożników zaznaczonego obiektu 3D.

Skalowanie głębi

Określa wartość zwiększenia lub zmniejszenia obszaru przedniej ściany zaznaczonego obiektu 3D.

Kąt obrotu

Określa kąt w stopniach do obrócenia zaznaczonego obiektu obrotowego 3D.

Głębia

Określa głębię perspektywy zaznaczonego obiektu 3D. Ta opcja nie jest prawidłowa dla obiektów obrotowych 3D.

Segmenty

Umożliwia zmianę liczby segmentów użytych do narysowania obiektu obrotowego 3D.

Poziomo

Określa liczbę poziomych segmentów w zaznaczonym obiekcie obrotowym 3D.

Pionowo

Określa liczbę pionowych segmentów w zaznaczonym obiekcie obrotowym 3D.

Normalne

Umożliwia zmianę stylu renderowania powierzchni obiektu 3D.

Według obiektu

Renderuje powierzchnię obiektu 3D zgodnie z jego kształtem. Na przykład dla kształtów okrągłych jest renderowana powierzchnia sferyczna.

Icon

Według obiektu

Płaski

Renderuje powierzchnię obiektu 3D jako wielokąty.

Icon

Płaski

Kula

Renderuje gładką powierzchnię obiektu 3D.

Icon

Kula

Odwróć normalne

Odwraca źródło światła.

Icon

Odwróć normalne

Oświetlenie obustronne

Oświetla obiekt z zewnątrz i od wewnątrz. Aby użyć źródła światła otaczającego, naciśnij ten przycisk, a następnie kliknij Odwróć normalne.

Icon

Oświetlenie obustronne

Obustronnie

Zamyka kształt obiektu 3D utworzonego przez nadanie perspektywy linii odręcznej (Konwertuj - Na 3D).

Icon

Obustronnie

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Convert to 3-D

Use this icon to convert a selected 2D object to a 3D object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Click here to convert a selected 2D object to a 3D rotation object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D rotation object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Please support us!