Geometria

Zmienia kształt zaznaczonego obiektu 3D. Modyfikacja kształtu obiektu 3D jest możliwa tylko w przypadku obiektów utworzonych poprzez konwersję obiektów 2D. Aby dokonać konwersji obiektu 2D na obiekt 3D, należy zaznaczyć obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Konwertuj - Na 3D lub Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D.

Ikona geometrii

Geometria

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierz kartę Efekty 3D - Geometria.


Geometria

Określ właściwości kształtu zaznaczonego obiektu 3D.

Zaokrąglone krawędzie

Określa wartość zaokrąglenia narożników zaznaczonego obiektu 3D.

Skalowanie głębi

Określa wartość zwiększenia lub zmniejszenia obszaru przedniej ściany zaznaczonego obiektu 3D.

Kąt obrotu

Określa kąt w stopniach do obrócenia zaznaczonego obiektu obrotowego 3D.

Głębia

Określa głębię perspektywy zaznaczonego obiektu 3D. Ta opcja nie jest prawidłowa dla obiektów obrotowych 3D.

Segmenty

Umożliwia zmianę liczby segmentów użytych do narysowania obiektu obrotowego 3D.

Poziomo

Określa liczbę poziomych segmentów w zaznaczonym obiekcie obrotowym 3D.

Pionowo

Określa liczbę pionowych segmentów w zaznaczonym obiekcie obrotowym 3D.

Normalne

Umożliwia zmianę stylu renderowania powierzchni obiektu 3D.

Według obiektu

Renderuje powierzchnię obiektu 3D zgodnie z jego kształtem. Na przykład dla kształtów okrągłych jest renderowana powierzchnia sferyczna.

Ikona

Według obiektu

Płaski

Renderuje powierzchnię obiektu 3D jako wielokąty.

Ikona

Płaski

Kula

Renderuje gładką powierzchnię obiektu 3D.

Ikona

Kula

Odwróć normalne

Odwraca źródło światła.

Ikona

Odwróć normalne

Oświetlenie obustronne

Oświetla obiekt z zewnątrz i od wewnątrz. Aby użyć źródła światła otaczającego, naciśnij ten przycisk, a następnie kliknij Odwróć normalne.

Ikona

Oświetlenie obustronne

Obustronnie

Zamyka kształt obiektu 3D utworzonego przez nadanie perspektywy linii odręcznej (Konwertuj - Na 3D).

Ikona

Obustronnie

Zastosuj

Kliknij tutaj, aby zastosować właściwości pokazane w oknie dialogowym do wybranego obiektu.

Ikona stosowania

Zastosuj

Aktualizuj

Kliknij tutaj, aby wyświetlić w oknie dialogowym wszystkie właściwości zaznaczonego obiektu.

Ikona aktualizacji

Aktualizuj

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Konwertuj na 3D

Użyj tej ikony, aby przekonwertować wybrany obiekt 2D na obiekt 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwersji na 3D

Konwertuj na 3D

Konwertuj na obiekt obrotowy

Kliknij tutaj, aby przekonwertować zaznaczony obiekt 2D na obiekt obrotowy 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt obrotowy 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwertowania na obiekt obrotowy

Konwertuj na obiekt obrotowy

Włącz/wyłącz perspektywę

Kliknij tutaj, aby włączyć lub wyłączyć widok perspektywiczny.

Ikona włączania/wyłączania perspektywy

Włącz/wyłącz perspektywę

Prosimy o wsparcie!