Efekty 3D

Określa właściwości obiektów 3D w bieżącym dokumencie lub konwertuje obiekt 2D na 3D.

Aby wykonać tę operację...

Ikona efektów 3D

Efekty 3D


Geometria

Zmienia kształt zaznaczonego obiektu 3D. Modyfikacja kształtu obiektu 3D jest możliwa tylko w przypadku obiektów utworzonych poprzez konwersję obiektów 2D. Aby dokonać konwersji obiektu 2D na obiekt 3D, należy zaznaczyć obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Konwertuj - Na 3D lub Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D.

Ikona geometrii

Geometria

Cieniowanie

Ustawia opcje cienia i cieniowania dla zaznaczonego obiektu 3D.

Ikona cieniowania

Cieniowanie

Oświetlenie

Określa źródło światła dla wybranego obiektu 3D.

Ikon oświetlenia

Oświetlenie

Tekstury

Ustawia właściwości tekstury powierzchni zaznaczonego obiektu trójwymiarowego. Funkcja ta dostępna jest tylko wówczas, gdy względem zaznaczonego obiektu zastosowana została tekstura powierzchni. Aby szybko zastosować teksturę powierzchni, otwórz Galerię, przytrzymaj wciśnięte klawisze Shift+, po czym przeciągnij obraz nad zaznaczony obiekt trójwymiarowy.

Ikona tekstur

Tekstury

Materiał

Zmienia kolory zaznaczonego obiektu 3D.

Ikona materiału

Materiał

Zastosuj

Kliknij tutaj, aby zastosować właściwości pokazane w oknie dialogowym do wybranego obiektu.

Ikona stosowania

Zastosuj

Aktualizuj

Kliknij tutaj, aby wyświetlić w oknie dialogowym wszystkie właściwości zaznaczonego obiektu.

Ikona aktualizacji

Aktualizuj

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Konwertuj na 3D

Użyj tej ikony, aby przekonwertować wybrany obiekt 2D na obiekt 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwersji na 3D

Konwertuj na 3D

Konwertuj na obiekt obrotowy

Kliknij tutaj, aby przekonwertować zaznaczony obiekt 2D na obiekt obrotowy 3D. Możesz także zaznaczyć kilka obiektów 2D i przekonwertować je na jeden obiekt obrotowy 3D. Aby przekonwertować grupę obiektów 2D na 3D, należy najpierw rozgrupować zaznaczone obiekty.

Ikona konwertowania na obiekt obrotowy

Konwertuj na obiekt obrotowy

Włącz/wyłącz perspektywę

Kliknij tutaj, aby włączyć lub wyłączyć widok perspektywiczny.

Ikona włączania/wyłączania perspektywy

Włącz/wyłącz perspektywę

Prosimy o wsparcie!