Efekty 3D

Specifies the properties of 3D object(s) in the current document or converts a 2D object to 3D.

Aby wykonać tę operację...

Icon 3d window

3D Effects


Geometria

Zmienia kształt zaznaczonego obiektu 3D. Modyfikacja kształtu obiektu 3D jest możliwa tylko w przypadku obiektów utworzonych poprzez konwersję obiektów 2D. Aby dokonać konwersji obiektu 2D na obiekt 3D, należy zaznaczyć obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Konwertuj - Na 3D lub Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D.

Geometry Icon

Geometry

Cieniowanie

Ustawia opcje cienia i cieniowania dla zaznaczonego obiektu 3D.

Icon Shading

Shading

Oświetlenie

Określa źródło światła dla wybranego obiektu 3D.

Icon Illumination

Illumination

Tekstury

Ustawia właściwości tekstury powierzchni zaznaczonego obiektu trójwymiarowego. Funkcja ta dostępna jest tylko wówczas, gdy względem zaznaczonego obiektu zastosowana została tekstura powierzchni. Aby szybko zastosować teksturę powierzchni, otwórz Galerię, przytrzymaj wciśnięte klawisze Shift+, po czym przeciągnij obraz nad zaznaczony obiekt trójwymiarowy.

Icon Textures

Textures

Materiał

Zmienia kolory zaznaczonego obiektu 3D.

Icon Material

Material

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Convert to 3-D

Use this icon to convert a selected 2D object to a 3D object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Click here to convert a selected 2D object to a 3D rotation object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D rotation object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Please support us!