Formatowanie kolumn

Formatuje zaznaczone kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Format.


Format

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Wyrównanie

Ustawia opcje wyrównania dla zawartości bieżącej komórki lub zaznaczonych komórek.

Please support us!