Formatowanie kolumn

Formatuje zaznaczone kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe główki kolumny w tabeli bazy danych i wybierz Format kolumny.


Wyrównanie

Ustawia opcje wyrównania dla zawartości bieżącej komórki lub zaznaczonych komórek.

Prosimy o wsparcie!