Usuń wiersze

Usuwa zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Context menu for a row header in an open database table - Delete Rows.


To polecenie może być uaktywnione tylko po kliknięciu ikony Edycja na pasku danych tabeli lub pasku standardowym.

Prosimy o wsparcie!