Usuń wiersze

Usuwa zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Menu kontekstowe główki wiersza w otwartej tabeli bazy danych – Usuń wiersze.


To polecenie może być uaktywnione tylko po kliknięciu ikony Edycja na pasku danych tabeli lub pasku standardowym.

Prosimy o wsparcie!