Format tabeli

Formatuj zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe główki wiersza w tabeli bazy danych i wybierz Format tabeli.


Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Prosimy o wsparcie!