Wyrównanie

Ustawia opcje wyrównania dla zawartości bieżącej komórki lub zaznaczonych komórek.

Aby wykonać tę operację...


Poziomo

Określa opcję wyrównania w poziomie, która zostanie zastosowana do zawartości komórki.

Domyślnie

Wyrównuje liczby do prawej, a tekst do lewej.

Ikona notatki

Wybranie opcji Domyślnie powoduje, że liczby są wyrównywane do prawej, a tekst do lewej.


Do lewej

Wyrównuje zawartość komórki do lewej.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona wyrównania do lewej

Wyrównaj do lewej

Do prawej

Wyrównuje zawartość komórki do prawej.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona wyrównania do prawej

Wyrównaj do prawej

Od środka

Wyrównuje zawartość komórki do środka w poziomie.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona wyśrodkowania

Do lewej i prawej

Wyrównuje zawartość komórki do jej prawej i lewej krawędzi.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona od lewej do prawej

Do lewej i prawej

Wypełnienie

Powtarza zawartość (liczby i tekst) aż do wypełnienia całej widocznej przestrzeni komórki. Ta funkcja nie działa w przypadku tekstu zawierającego podziały wiersza.

Rozstawienie

Wyrównuje równomiernie zawartość w całej komórce. W przeciwieństwie do Do lewej i prawej wyrównuje również każdy ostatni wiersz tekstu.

Wcięcie

Wcięcia od lewej krawędzi komórki o wprowadzoną ilość.

Pionowo

Określa ustawienie wyrównania w pionie, które ma zostać zastosowane do zawartości komórki.

Domyślnie

Wyrównuje zawartość komórki do dołu komórki.

Od góry

Wyrównuje zawartość komórki do jej górnej krawędzi.

Ikona na pasku narzędzi:

Od dołu

Wyrównuje zawartość komórki do jej dolnej krawędzi.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona wyrównania do dołu

Wyrównaj do dołu

Do środka

Wyrównuje zawartość komórki w pionie.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona wyrównania do środka w pionie

Wyrównaj do środka w pionie

Do lewej i prawej

Wyrównuje zawartość komórki do górnej i dolnej granicy komórki.

Rozstawienie

To samo co Do lewej i prawej, z tą różnicą, że tekst jest zorientowany pionowo. Zachowanie jest podobne do poziomego ustawienia Rozstawienie tzn. też wyrównuje każdy ostatni wiersz.

Orientacja tekstu

Ustawia kierunek tekstu zawartego w komórce.

Kliknij w pokrętło do ustawiania orientacji tekstu.

Stopnie

Wprowadź kąt obrotu od 0 do 360 dla tekstu w zaznaczonych komórkach.

Krawędź odniesienia

Określa krawędź komórki, od której ma być pisany obrócony tekst.

  1. Tekst rozciąga się od dolnej krawędzi komórki: Wpisuje obrócony tekst od dolnej krawędzi komórki na zewnątrz.

  2. Tekst rozciąga się od górnej krawędzi komórki: Wpisuje obrócony tekst od górnej krawędzi komórki na zewnątrz.

  3. Tekst rozciąga się od wewnątrz komórki: Wpisuje obrócony tekst tylko wewnątrz komórki.

Ułożenie pionowe

Wyrównuje tekst w poziomie.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Użyj azjatyckiego trybu pionowego

To pole wyboru jest dostępne tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich i ustawieniu pionowego kierunku tekstu. Wyrównuje znaki azjatyckie w zaznaczonych komórkach jeden pod drugim. Jeśli komórka zawiera więcej niż jeden wiersz tekstu, to wiersze są konwertowane na kolumny tekstu ułożone od prawej do lewej. W tekście poddanym konwersji znaki zachodnie są obracane o 90 stopni w prawo. Znaki azjatyckie nie są obracane.

Właściwości

Określa przepływ tekstu w komórce.

Podział wiersza

Zawija tekst do następnego wiersza w momencie napotkania granicy komórki. Liczba wierszy jest zależna od szerokości komórki. Aby ręcznie przejść do następnego wiersza, należy użyć kombinacji klawiszy +Enter w momencie, gdy kursor jest w komórce.

Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórki

Dzielenie wyrazów aktywne

Włącza dzielenie wyrazów dla tekstu zawijanego do następnego wiersza.

Zmniejsz, aby dopasować do rozmiaru komórki

Ogranicza widoczny rozmiar czcionki w taki sposób, aby zawartość komórki mieściła się w bieżącej szerokości komórki. Polecenia tego nie można używać w przypadku komórek, które zawierają znaki podziału wiersza.

Prosimy o wsparcie!