Wysokość wiersza

Zmienia wysokość bieżącego wiersza lub grupy zaznaczonych wierszy.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Rows - Height.

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.


Wysokość

Wpisz żądaną wysokość wiersza.

Wartość domyślna

Dostosowuje wysokość wiersza w oparciu o domyślny szablon. Obecna zawartość może na ekranie być ucięta w płaszczyźnie pionowej. Wysokość nie jest już zwiększana automatycznie w przypadku wprowadzenia większego tekstu.

Please support us!