Wysokość wiersza

Zmienia wysokość bieżącego wiersza lub grupy zaznaczonych wierszy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wiersze - Wysokość.

Otwórz menu kontekstowe główki wiersza w otwartej tabeli bazy danych i wybierz Wysokość wiersza.


Wysokość

Wpisz żądaną wysokość wiersza.

Wartość domyślna

Dostosowuje wysokość wiersza w oparciu o domyślny szablon. Obecna zawartość może na ekranie być ucięta w płaszczyźnie pionowej. Wysokość nie jest już zwiększana automatycznie w przypadku wprowadzenia większego tekstu.

Prosimy o wsparcie!