Motyw

Dodaje kolory do wybranej strony głównej.

Ogólne

Nazwa

Określa nazwę tego motywu strony głównej.

Zestaw kolorów

Nazwa

Określa nazwę dla tego zestawu kolorów.

Tło - Ciemne 1

Określa pierwszy ciemny kolor używany jako ciemne tło, zazwyczaj czarny kolor.

Tekst - Jasny 1

Określa pierwszy jasny kolor używany jako jasny tekst, zazwyczaj biały kolor.

Tło - Ciemne 2

Określa drugi ciemny kolor używany jako ciemne tło. Zwykle jest to ciemny kolor, ale nie do końca czarny.

Tekst - Jasny 2

Określa drugi jasny kolor używany jako jasny tekst. Jest to zwykle kolor jasny, ale nie do końca biały.

Akcent 1

Pierwszy niestandardowy kolor. Jest zazwyczaj na tyle ciemny, że jasny tekst jest czytelny, gdy kolor niestandardowy jest używany jako kolor tła.

Akcent 2

Drugi niestandardowy kolor.

Akcent 3

Trzeci niestandardowy kolor.

Akcent 4

Czwarty niestandardowy kolor.

Akcent 5

Piąty kolor niestandardowy.

Akcent 6

Szósty kolor niestandardowy.

Hiperłącze

Kolor używany dla nieodwiedzonych hiperłączy.

Odwiedzone hiperłącza.

Kolor używany dla odwiedzonych hiperłączy.

Prosimy o wsparcie!