Animacja tekstu

Dodaje efekt animacji do tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - - Animacja tekstu.


Efekty animacji tekstu

Wybierz efekt, który chcesz zastosować, a następnie ustaw jego właściwości.

Efekty

Wybierz efekt animacji, który chcesz zastosować do tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym. Wybierz Bez efektu, aby usunąć efekt animacji

W lewo

Przewija tekst od prawej do lewej.

Ikona

Strzałka w lewo

W prawo

Przewija tekst od lewej do prawej.

Ikona

Strzałka w prawo

W górę

Przewija tekst od dołu do góry.

Ikona

Strzałka w górę

W dół

Przewija tekst od góry do dołu.

Ikona

Strzałka w dół

Właściwości

Tekst widoczny przy rozpoczęciu

Po zastosowaniu efektu tekst jest widoczny i wyświetlany wewnątrz obiektu rysunkowego.

Tekst widoczny przy kończeniu

Po zakończeniu działania efektu tekst pozostaje widoczny.

Cykle animacji

Ustaw opcje powtarzania efektu animacji.

Ciągły

Powtarza efekt animacji. Aby określić liczbę odtworzeń efektu, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wprowadzić liczbę w polu Ciągły.

Pole Ciągły

Określa liczbę odtworzeń efektu animacji.

Przyrost

Określa wartość przyrostu dla przewijania tekstu.

Piksele

Odmierza wartość przyrostu w pikselach.

Pole Przyrost

Określa wartość przyrostu w przewijaniu tekstu.

Opóźnienie

Określa odstęp czasowy między kolejnymi powtórzeniami efektu.

Automatyczny

LibreOffice automatycznie określa odstęp przed powtórzeniem efektu. Aby ręcznie określić opóźnienie, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru, a następnie wprowadzić odpowiednią wartość w polu Automatycznie.

Pole Automatycznie

Określa odstęp czasowy, który ma być zastosowany przed powtórzeniem efektu.

Prosimy o wsparcie!