Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie. Przy wyjściu z grupy zagnieżdżonej tylko ona zostaje zamknięta.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Wyjdź z grupy.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Rysowanie - Wyjdź z grupy.

Z pasków narzędzi:

Ikona wychodzenia z grupy

Wyjdź z grupy


Prosimy o wsparcie!