Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie. Przy wyjściu z grupy zagnieżdżonej tylko ona zostaje zamknięta.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Group - Exit Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Exit Group (drawing documents).

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Wyjdź z grupy


Please support us!