Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie. Przy wyjściu z grupy zagnieżdżonej tylko ona zostaje zamknięta.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Wyjdź z grupy


Prosimy o wsparcie!