Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup. Wykonanie tego polecenia nie powoduje trwałego rozgrupowania obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Wejdź do grupy.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Rysowanie - Wejdź do grupy.

Z pasków narzędzi:

Ikona wejścia do grupy

Wejdź do grupy


tip

Aby zaznaczyć pojedynczy obiekt w grupie, przytrzymaj , a następnie kliknij obiekt.


Prosimy o wsparcie!