Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup. Wykonanie tego polecenia nie powoduje trwałego rozgrupowania obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Group - Enter Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Enter Group (drawing documents).

Open context menu - choose Enter Group.

Ikona

Wejdź do grupy


Ikona wskazówki

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!