Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup. Wykonanie tego polecenia nie powoduje trwałego rozgrupowania obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Wejdź do grupy


Ikona wskazówki

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Prosimy o wsparcie!