Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Rozgrupuj.

Z interfejsu z kartami:

Z pasków narzędzi:

Ikona rozgrupowania

Rozgrupuj


Aby rozdzielić obiekty grup zagnieżdżonych w innej grupie, powtórz to polecenie dla każdej podgrupy.

Prosimy o wsparcie!