Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Ungroup.

Icon Ungroup

Rozgrupuj


Aby rozdzielić obiekty grup zagnieżdżonych w innej grupie, powtórz to polecenie dla każdej podgrupy.

Prosimy o wsparcie!