Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Group - Ungroup (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Ungroup (drawing documents).

Open context menu - choose Ungroup.

Icon Ungroup

Rozgrupuj


Aby rozdzielić obiekty grup zagnieżdżonych w innej grupie, powtórz to polecenie dla każdej podgrupy.

Please support us!