Grupuj

Grupuje zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Grupuj (dla pola tekstowego i kształtów).

Ikona grupowania

Grupuj


Poszczególne obiekty zachowują swoje właściwości nawet po zgrupowaniu. Grupy mogą być zagnieżdżane, czyli możliwe jest umieszczenie grupy wewnątrz innej grupy.

Prosimy o wsparcie!