Grupuj

Grupuje zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

Grupuj


Poszczególne obiekty zachowują swoje właściwości nawet po zgrupowaniu. Grupy mogą być zagnieżdżane, czyli możliwe jest umieszczenie grupy wewnątrz innej grupy.

Please support us!