Okno dialogowe Fontwork (do umieszczania tekstu wzdłuż krzywej)

Proste narzędzie do umieszczania tekstu wzdłuż krzywej bez żadnych fantazyjnych efektów.

note

To okno dialogowe Fontwork jest przeznaczone do tworzenia tekstu podążającego za krzywą. Narysuj krzywą, kliknij ją dwukrotnie i wpisz tekst. Po wybraniu krzywej możesz teraz aktywować polecenie Fontwork. .


Ikony wyrównania

Możliwe jest tworzenie tekstu kopiującego dowolny kształt. Jednak większość niestandardowych kształtów dostępnych na pasku narzędzi Rysowanie musi zostać przekonwertowana i wpisana, jeśli chcesz ich używać z malowaniem czcionkami. W Impress and Draw kliknij kształt prawym przyciskiem myszy i wybierz Konwertuj - Na krzywą/wielokąt/kontury. Następnie możesz skopiować i wkleić przekonwertowany kształt do programu Writer i zastosować do niego malowanie czcionką. Kształty na paskach narzędzi Starsze okręgi i owale oraz Starsze prostokąty nie muszą być konwertowane. Te wcześniejsze kształty obejmują również Łuk koła umieszczony w grupie kształtów podstawowych.

Linia podstawowa wyłączona

Usuwa formatowanie linii podstawowej.

Ikona linii podstawowej wyłączonej

Linia podstawowa wyłączona

Obróć

Wykorzystuje górną lub dolną krawędź zaznaczonego obiektu jako linię odniesienia tekstu.

Ikona

Obróć

Prosto

Wykorzystuje górną lub dolną krawędź zaznaczonego obiektu jako linię odniesienia tekstu z zachowaniem oryginalnego wyrównania poszczególnych znaków w pionie.

Ikona prosto

Prosto

Pochyl w poziomie

Pochyla znaki w obiekcie tekstowym w kierunku poziomym.

Ikona pochyl w poziomie

Pochyl w poziomie

Pochyl w pionie

Pochyla znaki w obiekcie tekstowym w kierunku pionowym.

Ikona pochyl w pionie

Pochyl w pionie

Orientacja

Odwraca kierunek przepływu tekstu i odbija tekst w poziomie lub pionie. Aby skorzystać z tego polecenia, należy najpierw użyć w tekście innej linii podstawowej.

Ikona orientacji

Orientacja

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje tekst do lewej strony linii podstawowej.

Ikona wyrównaj do lewej

Wyrównaj do lewej

Wyrównaj do środka

Wyrównuje tekst do środka linii podstawowej.

Ikona wyrównaj do środka

Wyrównaj do środka

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje tekst do prawej strony linii podstawowej.

Ikona wyrównaj do prawej

Wyrównaj do prawej

Autorozmiar tekstu

Zmienia rozmiar tekstu tak, aby pasował do linii podstawowej.

Ikona autorozmiaru tekstu

Autorozmiar tekstu

Odległość

Wprowadź odstęp, jaki ma pozostać między linią podstawową tekstu a podstawami poszczególnych znaków.

Ikona odległości

Odległość

Wcięcie

Wprowadź odstęp, jaki ma pozostać między początkiem linii podstawowej tekstu a początkiem tekstu.

Ikona wcięcia

Wcięcie

Kontur

Wyświetla lub ukrywa linię podstawową tekstu lub krawędzie zaznaczonego obiektu.

Ikona konturu

Kontur

Kontur liter

Pokazuje lub ukrywa krawędzie poszczególnych znaków w tekście.

Ikona konturu liter

Kontur liter

Brak cienia tekstu

Usuwa efekt cienia zastosowany dla tekstu.

Ikona braku cienia tekstu

Bez cienia

Dodaj cień tekstu

Dodaje cień do tekstu w zaznaczonym obiekcie. Należy kliknąć ten przycisk, a następnie w polach Odległość X oraz Odległość Y wprowadzić wymiary cienia.

Ikona dodawania cienia tekstu

Dodaj cień tekstu

Pochyły cień tekstu

Dodaje pochylony cień do tekstu w zaznaczonym obiekcie. Należy kliknąć ten przycisk, a następnie w polach Odległość X oraz Odległość Y wprowadzić wymiary cienia.

Ikona pochyłego cienia tekstu

Pochyły cień tekstu

Pozioma odległość cienia lub kąt cienia

Wprowadź poziomą odległość między znakami tekstu a krawędzią cienia lub kąt nachylenia cienia od pionu.

Ikona odległości X

Odległość X lub kąt cienia

Odległość pionowa lub rozmiar cienia

Wprowadź pionową odległość między znakami tekstu a krawędzią cienia lub rozmiar cienia w wartościach procentowych rozmiaru znaku.

Ikona odległości Y

Odległość Y lub kąt cienia

Kolor cienia

Określa kolor cienia.

Prosimy o wsparcie!