Fontwork Dialog (for putting text along a curve)

Simple tool for putting text along a curve without any fancy effects.

note

This Fontwork dialog is meant for making text follow a curve. Draw a curve, double-click it and type text into it. With the curve selected, you can now activate the Fontwork command. .


Ikony wyrównania

You can make text follow any shape. Most of the custom shapes available in the Drawing toolbar need to be converted to a different type before you can use them with Fontwork. In Impress or Draw, right-click the shape and select Convert - To Curve/Polygon/Contour. If you wish, you can now copy and paste the converted shape into Writer for use with Fontwork. Shapes in the Legacy Circles and Ovals and Legacy Rectangles toolbars do not need to be converted. The Arc included in the basic shapes is also a legacy shape.

Usuwa formatowanie linii bazowej.

Ikona

Wyłącz

Wykorzystuje górną lub dolną krawędź zaznaczonego obiektu jako linię bazową tekstu.

Ikona

Obróć

Wykorzystuje górną lub dolną krawędź zaznaczonego obiektu jako linię bazową tekstu z zachowaniem oryginalnego wyrównania poszczególnych znaków w pionie.

Ikona

Prosto

Pochyla znaki w obiekcie tekstowym w kierunku poziomym.

Ikona

Pochyl w poziomie

Pochyla znaki w obiekcie tekstowym w kierunku pionowym.

Ikona

Pochyl w pionie

Odwraca kierunek przepływu tekstu i odbija tekst w poziomie lub pionie. Aby skorzystać z tego polecenia, należy najpierw użyć w tekście innej linii bazowej.

Ikona

Orientacja

Wyrównuje tekst do lewej strony linii bazowej.

Ikona

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje tekst do środka linii bazowej.

Ikona

Od środka

Wyrównuje tekst do prawej strony linii bazowej.

Ikona

Wyrównaj do prawej

Zmienia rozmiar tekstu tak, aby pasował do linii bazowej.

Ikona

Autorozmiar tekstu

Wprowadź odstęp, jaki ma pozostać między linią bazową tekstu a podstawami poszczególnych znaków.

Ikona

Odległość

Wprowadź odstęp, jaki ma pozostać między początkiem linii bazowej tekstu a początkiem tekstu.

Ikona

Wcięcie

Wyświetla lub ukrywa linię bazową tekstu lub krawędzie zaznaczonego obiektu.

Ikona

Kontur

Pokazuje lub ukrywa krawędzie poszczególnych znaków w tekście.

Ikona

Kontur liter

Usuwa efekt cienia zastosowany dla tekstu.

Ikona

Bez cienia

Dodaje cień do tekstu w zaznaczonym obiekcie. Należy kliknąć ten przycisk, a następnie w polach Odległość X oraz Odległość Y wprowadzić wymiary cienia.

Ikona

Pionowo

Dodaje pochylony cień do tekstu w zaznaczonym obiekcie. Należy kliknąć ten przycisk, a następnie w polach Odległość X oraz Odległość Y wprowadzić wymiary cienia.

Ikona

Pochyl

Odległość w poziomie

Określa odległość w poziomie między znakami tekstu a krawędzią cienia.

Ikona

Odległość X

Odległość w pionie

Określa odległość w pionie między znakami tekstu a krawędzią cienia.

Ikona

Odległość Y

Kolor cienia

Określa kolor cienia.

Please support us!