Edycja punktów

Umożliwia zmianę kształtu zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Punkty.

Klawisz Klawisz

Ikona edycji punktów

Edycja punktów


Aby edytować kształt zaznaczonego obiektu rysunkowego, należy kliknąć ikonę Punkty na pasku Rysunek, a następnie przeciągnąć jeden z punktów obiektu.

Prosimy o wsparcie!