Edycja punktów

Umożliwia zmianę kształtu zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Points.

Icon Edit Points

Edycja punktów


Aby edytować kształt zaznaczonego obiektu rysunkowego, należy kliknąć ikonę Punkty na pasku Rysunek, a następnie przeciągnąć jeden z punktów obiektu.

Please support us!