Jako znak

Zakotwicza wybrany element jako znak w bieżącym tekście. Jeśli wysokość zaznaczonego elementu jest większa od wielkości bieżącej czcionki, wysokość wiersza zawierającego ten element zostaje zwiększona.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Anchor - As Character.


Please support us!