Jako znak

Zakotwicza zaznaczony obiekt jako znak w bieżącym tekście. Wysokość bieżącego wiersza tekstu jest wydłużana, jeśli obiekt znajduje się powyżej (i/lub poniżej) granicy najwyższego znaku lub obiektu w bieżącym wierszu tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Jako znak.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Jako znak.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Jako znak.


Prosimy o wsparcie!