Do ramki

Zakotwicza zaznaczony obiekt w otaczającej ramce.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do ramki.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do ramki.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do ramki.


Prosimy o wsparcie!