Do komórki

Zakotwicza zaznaczony element do komórki. W lewym górnym rogu komórki jest wyświetlana ikona kotwicy.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do komórki.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do komórki.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do komórki.


Prosimy o wsparcie!