Do akapitu

Zakotwicza zaznaczony obiekt w bieżącym akapicie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do akapitu.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do akapitu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do akapitu.


Obiekty z tą kotwicą można pozycjonować względem strony lub jej obszaru tekstowego, a także akapitu lub jego obszaru tekstowego.

Obok lewego marginesu strony na wysokości początku akapitu jest wyświetlana ikona kotwicy.

note

Gdy akapit jest używany do pozycjonowania i rozciąga się na więcej niż jedną stronę lub kolumnę, wówczas opcje pozycjonowania odnoszące się do obszaru akapitu lub obszaru tekstu akapitu są stosowane tylko do części akapitu na stronie lub w kolumnie, w której znajduje się zakotwiczenie.


Prosimy o wsparcie!