Do strony

Zakotwicza zaznaczony obiekt, tak aby zawsze pozostawał na bieżącej stronie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do strony.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do strony.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do strony.


Obiekty z tą kotwicą mogą być pozycjonowane w stosunku do całej strony lub w stosunku do obszaru tekstowego strony.

Pozycja zakotwiczonego obiektu na bieżącej stronie nie zmienia się, gdy treść i strony są dodawane lub usuwane z dokumentu.

Bieżąca strona pozostaje w dokumencie ze swoją bieżącą pozycją w sekwencji stron tak długo, jak obiekt jest zakotwiczony na tej stronie.

W lewym górnym rogu strony jest wyświetlana ikona kotwicy.

Prosimy o wsparcie!