Zakotwiczenie

Pokazuje opcje zakotwiczenia dla zaznaczonego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Dla zaznaczonego obiektu wybierz Format - Zakotwiczenie.

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obiekt i wybierz Zakotwiczenie.

Na pasku Właściwości obiektu rysunkowego lub pasku Projekt formularza, kliknij

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie


Do strony

Zakotwicza zaznaczony obiekt, tak aby zawsze pozostawał na bieżącej stronie.

Prosimy o wsparcie!