W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - W tle.

Ikona w tle

W tle


Prosimy o wsparcie!