W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Arrange - To Background.

Icon To Background

W tle


Please support us!