Na pierwszym planie

Przenosi wybrany obiekt rysunkowy przed tekst.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - Na pierwszym planie.

Ikona na pierwszym planie

Na pierwszym planie


Prosimy o wsparcie!