Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Przesuń na spód


Prosimy o wsparcie!