Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Rozmieść - Przesuń do tyłu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Przesuń do tyłu.

Wybierz Obiekt - Przesuń do tyłu.

Z pasków narzędzi:

Ikona przesunięcia do tyłu

Przesuń na spód


Prosimy o wsparcie!