Przesuń do tyłu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w dół, umieszczając go bliżej końca w kolejności rozmieszczania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

Przesuń do tyłu


Please support us!