Przesuń do tyłu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w dół, umieszczając go bliżej końca w kolejności rozmieszczania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Draw).

+minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Impress).

Ikona przesuwania do tyłu

Przesuń do tyłu


Prosimy o wsparcie!