Przesuń do przodu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w górę, umieszczając go bliżej początku w kolejności rozmieszczania.

Aby wykonać tę operację...

Z pasków narzędzi:

Ikona przesuwania do przodu

Przesuń do przodu


Prosimy o wsparcie!