Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Ułóż - Przesuń na wierzch (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Draw).

Shift++ znak plusa (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Impress).

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch


Prosimy o wsparcie!