Rozmieść

Changes the stacking order of the selected object(s).

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Rozmieść


Warstwa dla tekstu i grafiki

Każdy obiekt dodany do dokumentu jest umieszczany na poprzednich obiektach. Polecenia rozmieszczenia umożliwiają zmianę kolejności rozmieszczenia obiektów w dokumencie. Kolejności rozmieszczenia tekstu nie można zmienić.

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Przesuń do przodu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w górę, umieszczając go bliżej początku w kolejności rozmieszczania.

Przesuń do tyłu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w dół, umieszczając go bliżej końca w kolejności rozmieszczania.

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Na pierwszym planie

Przenosi wybrany obiekt rysunkowy przed tekst.

W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Please support us!