Odbij w poziomie

Odwraca zaznaczone obiekty w poziomie od lewej do prawej.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Obróć lub odbij - Poziomo

Z pasków narzędzi:

Odbij w poziomie

Odbij w poziomie


Prosimy o wsparcie!