Odbij w pionie

Odwraca zaznaczone obiekty w pionie od góry do dołu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Obróć lub odbij - Pionowo.

Z pasków narzędzi:

Ikona odbijania w pionie

Odbij w pionie


Prosimy o wsparcie!