Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Kształt - Odbij (LibreOffice Draw).

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Obraz.

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Odbij (dokumenty prezentacji).


Odbij w pionie

Odwraca zaznaczone obiekty w pionie od góry do dołu.

Odbij w poziomie

Odwraca zaznaczone obiekty w poziomie od lewej do prawej.

Prosimy o wsparcie!