Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Shape - Flip (LibreOffice Draw).

Choose Format - Image - Properties - Image tab.

Open context menu - choose Flip (presentation documents).


Odbij w pionie

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Odbij w poziomie

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Please support us!