Objaśnienie

Określ właściwości wybranego objaśnienia.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Position and Size - Callout tab. This is only available for textbox callouts, not for custom shapes callouts.


Ikona notatki

These callouts are a legacy of the first versions of LibreOffice. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbarIcon where you can select the shape.


Style objaśnień

Kliknij styl objaśnienia, który chcesz zastosować do wybranego objaśnienia.

Odstępy

Określa odstęp pomiędzy końcem linii objaśnienia a polem objaśnienia.

Rozszerzenie

Określa miejsce rozpoczęcia linii objaśnienia w stosunku do pola objaśnienia.

Długość

Określa długość segmentu linii objaśnienia, który rozciąga się od pola objaśnienia do punktu zgięcia linii.

Ikona notatki

Pole Długość jest dostępne tylko po wybraniu stylu Zakrzywiona linia łącząca i pozostawieniu niezaznaczonego pola wyboru Optymalny.


Optymalnie

Kliknij, aby wyświetlić zagiętą linię w optymalny sposób.

Prosimy o wsparcie!