Objaśnienie

Określ właściwości wybranego objaśnienia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Pozycja i rozmiar - Objaśnienie. Jest to dostępne tylko dla objaśnień pól tekstowych, a nie dla objaśnień kształtów niestandardowych.


Ikona notatki

Te objaśnienia są dziedzictwem pierwszych wersji LibreOffice. Aby wstawić te objaśnienia, należy dostosować pasek narzędzi lub menu. Nowsze niestandardowe objaśnienia kształtu oferują więcej funkcji, na przykład pasek narzędzi ObjaśnieniaIkona, gdzie możesz wybrać kształt.


Style objaśnień

Kliknij styl objaśnienia, który chcesz zastosować do wybranego objaśnienia.

Odstępy

Określa odstęp pomiędzy końcem linii objaśnienia a polem objaśnienia.

Rozszerzenie

Określa miejsce rozpoczęcia linii objaśnienia w stosunku do pola objaśnienia.

Długość

Określa długość segmentu linii objaśnienia, który rozciąga się od pola objaśnienia do punktu zgięcia linii.

Ikona notatki

Pole Długość jest dostępne tylko po wybraniu stylu Zakrzywiona linia łącząca i pozostawieniu niezaznaczonego pola wyboru Optymalny.


Optymalnie

Kliknij, aby wyświetlić zagiętą linię w optymalny sposób.

Prosimy o wsparcie!