Pochyl/Promień krzywizny narożnika

Pochyla zaznaczony obiekt lub zaokrągla narożniki prostokątnego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Pozycja i rozmiar - Nachylenie i promień krzywizny narożnika.


Strona karty pochylenia i promienia

Promień krzywizny narożnika

Można zaokrąglać tylko narożniki prostokątnych obiektów.

Promień

Określa promień okręgu używanego do zaokrąglenia narożników.

note

Właściwość promienia jest dostępna dla pól tekstowych, starszych prostokątów i kwadratów. Starsze prostokąty i kwadraty są dostępne podczas wyświetlania odpowiedniego paska narzędzi w Widok - Paski narzędzi - Starsze prostokąty.


Pochyl

Pochyla zaznaczony obiekt wzdłuż określonej osi.

Kąt

Wprowadź kąt osi pochylenia. Kąt pochylenia odnosi się do tego, jak bardzo obiekt pochyla się lub pochyla od swojej normalnej pozycji pionowej.

note

Pola tekstowe nie mogą być pochylone. Wartości wpisane w polu obrotu są ignorowane.


Punkty kontrolne 1 i 2

Niektóre kształty mają specjalny uchwyt, który można przeciągać, aby zmienić właściwości kształtu. Wskaźnik myszy zmieni się w symbol dłoni nad tymi specjalnymi uchwytami. Punkty kontrolne odnoszą się do współrzędnych X i Y położenia tych uchwytów. Gdy obiekt nie ma uchwytu, wartości w tych polach wynoszą zero. Gdy kształt ma jeden punkt kontrolny, współrzędne drugiego punktu kontrolnego wynoszą zero.

Wprowadź wartość, aby ustawić współrzędne X i Y punktów kontrolnych obiektu.

Punkty kontrolne w kształcie

Prosimy o wsparcie!