Obrót

Obraca zaznaczony obiekt

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Position and Size - Rotation tab.

Icon Rotate

Obróć


Pivot Point

Zaznaczony obiekt jest obracany wokół określonego punktu obrotu. Domyślnie punkt obrotu znajduje się w środku obiektu.

note

Obiekt obracany wokół punktu obrotu umieszczonego zbyt daleko poza jego granicami mógłby znaleźć się poza obszarem strony.


Position X

Określa odległość w poziomie między lewą krawędzią strony a punktem obrotu.

Position Y

Określa odległość w pionie między górna krawędzią strony a punktem obrotu.

Default settings

Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić punkt obrotu.

Rotation Angle

Określ liczbę stopni, o jaką chcesz obrócić zaznaczony obiekt, lub kliknij siatkę obrotu.

Kąt

Określa liczbę stopni, o jaką ma zostać obrócony zaznaczony obiekt.

Default settings

Określa kat obrotu jako wielokrotność 45 stopni.

Prosimy o wsparcie!