Pozycja i rozmiar

Przesuwa zaznaczony obiekt lub zmienia jego rozmiar.

Aby wykonać tę operację...

Click on textbox or shape to select, then...

Choose Format - Position and Size - Position and Size tab.

Open context menu for selected object - choose Position and Size - Position and Size tab.

Icon Position and Size

Position and Size menu icon


Rozmiar

Szerokość

Określa szerokość zaznaczonego obiektu.

Wysokość

Określa wysokość zaznaczonego obiektu.

Zachowaj proporcje

Maintains the width and height ratio when changing the width or height setting in the dialog box.

Chroń

Pozycja

Prevents changes to the position and size of the selected object.

Rozmiar

Zapobiega zmianie rozmiaru obiektu.

Prosimy o wsparcie!