Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Position and Size.


Pozycja i rozmiar

Przesuwa zaznaczony obiekt lub zmienia jego rozmiar.

Obrót

Obraca zaznaczony obiekt

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!