Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Position and Size.


Pozycja i rozmiar

Przesuwa zaznaczony obiekt lub zmienia jego rozmiar.

Obrót

Obraca zaznaczony obiekt

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!