Tekst

Ustawia układ i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - - Text tab.


Pozycja tekstu jest ustalana w stosunku do krawędzi obiektu rysunkowego lub tekstowego.

Drawing Object Text

Dopasuj szerokość do tekstu

Jeśli obiekt jest węższy niż tekst, zwiększa szerokość obiektu, dopasowując ją do szerokości tekstu.

Dopasuj wysokość do tekstu

Jeśli wysokość obiektu jest mniejsza niż wysokość tekstu, zwiększa wysokość obiektu, dopasowując ją do wysokości tekstu.

Dopasuj do ramki

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

Dopasuj do konturu

Dostosowuje przepływ tekstu, dopasowując go do konturów zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Custom Shape Text

Zawijaj tekst w figurze

Zawija tekst wprowadzony po dwukrotnym kliknięciu niestandardowej figury, tak aby mieścił się wewnątrz tej figury.

Dopasuj kształt do tekstu

Zmienia rozmiar niestandardowej figury, tak aby dopasować ją do tekstu wprowadzonego po dwukrotnym kliknięciu.

Odstęp od krawędzi

Określa odstęp pomiędzy krawędziami obiektu tekstowego lub rysunkowego a krawędziami tekstu.

Do lewej

Określa odstęp między lewą krawędzią obiektu rysunkowego lub tekstowego a lewą krawędzią tekstu.

Do prawej

Określa odstęp między prawą krawędzią obiektu rysunkowego lub tekstowego a prawą krawędzią tekstu.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią obiektu rysunkowego lub tekstowego a górną krawędzią tekstu.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią obiektu rysunkowego lub tekstowego a dolną krawędzią tekstu.

Zakotwiczenie tekstu

Ustaw typ i pozycję zakotwiczenia.

Pole graficzne

Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić zakotwiczenie tekstu.

Cała szerokość

Zakotwicza tekst na całej szerokości obiektu rysunkowego lub tekstowego.

Prosimy o wsparcie!