Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Obszar - zakładka Przezroczystość (dokumenty rysunków)

Wybierz Format - Obszar - zakładka Przezroczystość (dokumenty prezentacji).

Wybierz Format - Ściana wykresu - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Obszar wykresu - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Podstawa wykresu - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Tytuł - Wszystkie tytuły - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Tytuł - Tytuł główny - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Tytuł - Podtytuł - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Tytuł - Tytuł osi X - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Tytuł - Tytuł osi Y - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Tytuł - Tytuł osi Z - zakładka Przezroczystość (dokumenty wykresów)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Transparency tab.


Tryb przezroczystości

Określa typ przezroczystości, który ma zostać zastosowany.

Bez przezroczystości

Wyłącza przezroczystość koloru. Jest to ustawienie domyślne.

Przezroczystość

Włącza przezroczystość koloru. Wybierz tę opcję, a następnie wprowadź liczbę oznaczającą przezroczystość. 0% oznacza wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste, a 100% - całkowicie przezroczyste.

Przycisk pokrętła przezroczystości

Określa poziom przezroczystości bieżącego koloru wypełnienia. 0% oznacza wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste, a 100% - całkowicie przezroczyste.

Gradient

Określa gradient przezroczystości bieżącego koloru wypełnienia. Należy zaznaczyć tę opcję, a następnie ustawić właściwości gradientu.

Typ

Określa typ gradientu przezroczystości, który ma zostać zastosowany.

Środek X

Określa przesunięcie gradientu w poziomie.

Środek Y

Określa przesunięcie gradientu w pionie.

Kąt

Określa kąt obrotu gradientu.

Krawędź

Określa wartość, o jaką ma zostać zmieniona przezroczystość gradientu. Wartością domyślną jest 0%.

Wartość pocz.

Określa wartość przezroczystości dla początkowego punktu gradientu. 0% oznacza wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste, a 100% - całkowicie przezroczyste.

Wartość końc.

Określa wartość przezroczystości dla końcowego punktu gradientu. 0% oznacza wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste, a 100% - całkowicie przezroczyste.

Podgląd

Umożliwia przejrzenie zmian przed zastosowaniem efektu przezroczystości w kolorze wypełnienia wybranego obiektu.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!