Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obszar - Przezroczystość (dokumenty rysunku).

Wybierz kartę Format - Obiekt i kształt - Obszar - Przezroczystość (dokumenty prezentacji).

Wybierz zakładkę Format - Ściana wykresu - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz zakładkę Format - Obszar wykresu - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Podstawa wykresu - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Tytuł - Wszystkie tytuły - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Tytuł - Tytuł główny - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Tytuł - Podtytuł - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Tytuł - Tytuł (oś X) - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Tytuł - Tytuł (oś Y) - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Tytuł - Tytuł (oś Z) - Przezroczystość (dokumenty z wykresami)

Wybierz kartę Format - Właściwości obiektu - Punkt danych - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz zakładkę Format - Właściwości obiektu - Seria danych - Przezroczystość (dokumenty z wykresami).

Wybierz kartę Format - Akapit - Przezroczystość.

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Nowy/Edycja stylu - Przezroczystość.


Tryb przezroczystości

Określa typ przezroczystości, który ma zostać zastosowany.

Bez przezroczystości

Wyłącza przezroczystość koloru. Jest to ustawienie domyślne.

Przezroczystość

Włącza przezroczystość koloru. Wybierz tę opcję, a następnie wprowadź liczbę oznaczającą przezroczystość. 0% oznacza wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste, a 100% - całkowicie przezroczyste.

Przycisk pokrętła przezroczystości

Określa poziom przezroczystości bieżącego koloru wypełnienia. 0% oznacza wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste, a 100% - całkowicie przezroczyste.

Gradient

Określa gradient przezroczystości bieżącego koloru wypełnienia. Należy zaznaczyć tę opcję, a następnie ustawić właściwości gradientu.

Typ

Określa typ gradientu przezroczystości, który ma zostać zastosowany.

Środek X

Określa przesunięcie gradientu w poziomie.

Środek Y

Określa przesunięcie gradientu w pionie.

Kąt

Określa kąt obrotu gradientu.

Początek przejścia

Określa wartość, o jaką ma zostać zmieniona przezroczystość gradientu. Wartością domyślną jest 0%.

Wartość pocz.

Określa wartość przezroczystości dla początkowego punktu gradientu. 0% oznacza wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste, a 100% - całkowicie przezroczyste.

Wartość końc.

Określa wartość przezroczystości dla końcowego punktu gradientu. 0% oznacza wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste, a 100% - całkowicie przezroczyste.

Podgląd

Umożliwia przejrzenie zmian przed zastosowaniem efektu przezroczystości w kolorze wypełnienia wybranego obiektu.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!