Cień

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Area - Shadow tab.


Właściwości

Ustaw właściwości cienia, który chcesz zastosować.

Zastosuj cień

Adds a shadow to the selected drawing object.

Pozycja

Click where you want to cast the shadow.

Odległość

Enter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.

Kolor

Select a color for the shadow.

Przezroczystość

Enter a percentage from 0% (opaque) to 100% (transparent) to specify the transparency of the shadow.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu. Jeśli obiekt ma już cień, jest on usuwany. Kliknięcie tej ikony bez zaznaczenia obiektu spowoduje dodanie cienia do następnego narysowanego obiektu.

Icon Add Shadow

Cień

Prosimy o wsparcie!