Cień

Dodaj cień do zaznaczonego obiektu rysunkowego i zdefiniuj właściwości cienia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obszar - Cień.


Właściwości

Ustaw właściwości cienia, który chcesz zastosować.

Zastosuj cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Pozycja

Kliknij miejsce, w którym chcesz rzucić cień.

Odległość

Wprowadź odległość, o jaką cień ma być odsunięty od zaznaczonego obiektu.

Kolor

Wybierz kolor cienia.

Przezroczystość

Wprowadź wartość procentową od 0% (nieprzezroczyste) do 100% (przezroczyste), aby określić przezroczystość cienia.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu. Jeśli obiekt ma już cień, jest on usuwany. Kliknięcie tej ikony bez zaznaczenia obiektu spowoduje dodanie cienia do następnego narysowanego obiektu.

Ikona dodawania cienia

Cień

Prosimy o wsparcie!