Obraz

Wybierz obraz, którego chcesz użyć jako obrazu wypełnienia, lub dodaj własny wzór obrazu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obszar - Obraz.


Obraz

Wyświetla listę dostępnych obrazów. Możesz także importować obrazy.

Aby zmienić nazwę obrazu, zaznacz obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę. Aby usunąć obraz, zaznacz obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

Dodaj/Importuj

Zlokalizuj obraz, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij Otwórz. Obraz jest dodawany na końcu listy dostępnych obrazów.

note

Zaimportowane obrazy są zapisywane w profilu użytkownika i mogą być używane w innych dokumentach.


Opcje

Styl

Rozmiar

Rozmiar kafelków i niestandardowy rozmiar.

Pozycja

Wybierz pozycję zakotwiczenia obrazu wewnątrz obszaru obiektu.

Pozycja kafelkowania

Przesunięcie kafelkowania

Wybierz przesunięcie płytek w wierszach lub kolumnach. Użyj przycisku pokrętła, aby określić wartość przesunięcia.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!